COME & SEE
Studio Brussels Lof, Exhibition Design, 1982-2022

Come & See geeft een overzicht van de 40 jarige carrière als scenograaf van Jo Klaps. Aan de hand van foto's, schetsen, tekeningen en tekstfragmenten schetst hij de bezigheden van een scenograaf en de verschillende benaderingswijzen tot het vak. Via een aantal alfabetisch gerangschikte kernbegrippen zoals abstractie, massa, monumentaal, veel, ritme, sokkel, suggestie, ..... beschrijft hij de weg tot een scenografisch concept voor iedereen die interesse heeft voor tentoonstellingsvormgeving.


Come & See gives an overview of Jo Klaps' 40-year career as a scenographer. Using photos, sketches, drawings and text fragments, he outlines the activities of a scenographer and the various approaches to the profession. Via a number of alphabetically arranged key concepts such as abstraction, mass, monumental, many, rhythm, pedestal, suggestion, ..... he describes the way to a scenographic concept for everyone interested in exhibition design.


COME & SEE will be published in April 2024

© INBETWEENPUBLISHERS - DESIGN STUDIO BRUSSSELS LOF